Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán

Územní plán obce Zaječí

 

 

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo dne 9. 7. 2020 Územní plán Zaječí, který nabyl účinnosti dne 31. 7. 2020. Nabytím účinnosti tohoto územního plánu pozbývá platnosti ÚPNSÚ Zaječí, včetně jeho změn. 

Dokumentace Územního plánu Zaječí  je k nahlédnutí na Obecním úřadě Zaječí, na Městském úřadě Podivín - Stavební úřad, na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (v Brně) a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí.

 

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Zaječí