Obec Zaječí
Obec Zaječí

O naší obci

Obec Zaječí se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav. Ves byla založena na počátku 13.století a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé se v písemných pramenech objevuje v roce 1222.

Více

Územní plán

Územní plán obce Zaječí

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo dne 9. 7. 2020 Územní plán Zaječí, který nabyl účinnosti dne 31. 7. 2020. Nabytím účinnosti tohoto územního plánu pozbývá platnosti ÚPNSÚ Zaječí, včetně jeho změn. 

Dokumentace Územního plánu Zaječí  je k nahlédnutí na Obecním úřadě Zaječí, na Městském úřadě Podivín - Stavební úřad, na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (v Brně) a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí.

Následně Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 20.9.2022 Změnu č. 1 Územního plánu Zaječí. Tato změna nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřadní desce obce Zaječí (§ 173 odst. 1 správního řádu).

 

Změna č. 1 ÚP Zaječí vč. úplného znění

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Odkazy

Czech POINT

Portál krizového řízení pro JMK

logo