Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie

  Vesnice byla založena na počátku 13. století a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé je připomínána v roce 1222 v souvislosti s farním kostelem. V roce 1335 udělil markrabě Karel městečku obilní trh a právo volného obchodu. V roce 1385 část vsi získali Lichtenštejnové a připojili ji k lednickému statku. Větší díl Zaječí od roku 1512 patřil ke statku velkopavlovickému. Po zániku patrimoniální správy v roce 1848 se Zaječí stalo součástí hustopečského okresu. Po připojení k Velkoněmecké říši 8. října 1938 obec připadla k říšskoněmeckému správnímu úřadu mikulovskému v Dolnodunajské župě a po roce 1945 opět k okresu hustopečskému. Po osvobození sovětskou armádou 16. dubna 1945 bylo německému obyvatelstvu konfiskováno 1186 ha půdy a 268 zemědělských usedlostí. Do obce přišlo 913 nových osídlenců převážně z nejbližšího okolí.

  Dne 7. května 1996 se v budově Poslanecké sněmovny, v místnosti "státních aktů" v Praze uskutečnil slavnostní akt předání praporů a znaků.

Znak: ve zlatém štítě na zeleném trávníku běžící zajíc přirozených barev

Prapor: list tvoří žluté pole s hnědým běžícím zajícem. Na dolním okraji zelený vodorovný pruh široký 1/5 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Budova MŠ r. 1925

   Budova MŠ r. 1925

 

Zaječí