Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Památky

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele  Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.

 

 

 

Náhrobní kámen kněze Stanislava Reisentera

Náhrobní kámen kněze Stanislava Reisentera  Na vnějším plášti kostela je sekundárně umístěn náhrobní kámen kněze Stanislava Reisentera z r. 1585.