Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Statistika

Statistika obyvatel k 1.1.2009
Statistika katastru obce k 31.12.2006
Statistika katastru obce k 31.12.2005

 


Statistika obyvatel k 1.1.2009

Naše obec měla k 1.1.2009:  1 405 obyvatel.

K trvalému pobytu se v roce 2008 přihlásilo 35 obyvatel, ale 29 obyvatel se z trvalého pobytu v naší obci odhlásilo.

Narodilo se 12 dětí (8 chlapců a 4 děvčat),  15 spoluobčanů zemřelo.

Sňatek uzavřelo celkem 9 párů, rozvedeny byly 3 manželské páry.

 


Statistika katastru obce k 31.12.2006

Obec Zaječí

Kraj: Jihomoravský

Okres: 3704 Břeclav

Katastrální území: 790346 Zaječí

Výměra celkem:  15 901 441 m2   3 160 parcel
z toho: 10 784 499 m2 orná půda (685 parcel)
  1 902 642 m2 vinice (564 parcel)
  157 373 m2 zahrada (293 parcel)
  25 798 m2 ovocný sad (11 parcel)
  299 909 m2 travní plocha (45 parcel)
  246 959 m2 lesní pozemky (45 parcel)
  46 417 m2 vodní plocha (11 parcel)
    z toho např.: tok přirozený 34 490 m2
    tok umělý 11 545 m2
  244 805 m2 zast. plocha  (845 parcel)
  2 193 039 m2 ost. plocha (661 parcel)
  z toho např.: sport. a rekr. plocha 44 878 m2
    zeleň 729 373 m2
    hřbitov 2 590 m2
    silnice 123 824 m2
    skládka 38 m2
     dráha 194 097 m2
    dobývací prostor 52 695 m2

(Údaje z katastru nemovitostí k 31.12.2006 )

 


Statistika katastru obce k 31.12.2005

Obec Zaječí

Kraj: Jihomoravský

Okres: 3704 Břeclav

Katastrální území: 790346 Zaječí

Výměra celkem: 15917582 m2   2 790 parcel
  z toho: 11958789 m2 orná půda (523 parcel)
  1530383 m2  vinice (490 parcel)
  109228 m2 zahrada (279 parcel)
  14050 m2 ovocný sad (1 parcela)
  323857 m2 travní plocha ( 57 parcel)
  182514 m2 lesní pozemky (35 parcel)
  42646 m2 vodní plocha (8 parcel)
     z toho např.: tok přirozený 36 958 m2
    tok umělý 5 306 m2
  250735 m2 zast. plocha  (842 parcel)
  1505380 m2 ost. plocha (555 parcel)
    z toho např.:  sport. a rekr. plocha 41 835 m2
     zeleň                 27 273 m2
    hřbitov 2 590 m2
     silnice                67 822 m2

(Údaje z katastru nemovitostí k 31.12.2005)