Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Správní úřady s působností pro Obec Zaječí

Přehled

Břeclav Celní úřad Břeclav
Finanční úřad v Břeclav
Katastrální úřad - pracoviště Břeclav
Krajská hygienická stanice -  prac. Břeclav
Krajská veterinární správa - prac. Břeclav
Městský úřad Břeclav - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Břeclav - Odbor dopr. - správních agend
Městský úřad Břeclav - odbor školství
Okresní soud v Břeclavi
Okresní státní zastupitelství Břeclav
OSSZ Břeclav
Úřad práce v Břeclavi
Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových - odl. pracoviště
Ministerstvo zemědělství - pozemkový úřad Břeclav
Pozemkový fond ČR Břeclav
Podivín Stavební úřad
Rakvice Obecní úřad Rakvice - Matrika
Brno Český statistický úřad - Krajská správa Brno
Institut technické inspekce - pobočka Brno
Krajské vojenské velitelství Brno
Krajský úřad - Jihomoravský kraj
Moravský zemský archiv v Brně
Národní památkový ústav, územní odb. prac. v Brně
Obvodní báňský úřad v Brně
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Brno
Státní zem. a potr. inspekce - Inspektorát v Brně
ÚZIS - krajský odbor Jihomoravský kraj
Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně