Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb.) se uplatňuje bez ohledu na to, jestli se jedná o dřeviny vysázené člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/ a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.

Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka pozemku.

Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá ani neoznamuje.  Toto zvýhodnění se netýká právnických osob.