Obsah

Zpět

OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 12. 12. 2012

Datum sejmutí: 31. 12. 2012

Zpět