Obsah

Zpět

OZV č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/03 ze dne 27.2.2003 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Zaječí

Vyvěšeno: 20. 12. 2006

Datum sejmutí: 5. 1. 2007

Zpět