Obsah

Zpět

OZV č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a provozu školní družiny

Vyvěšeno: 17. 12. 2004

Datum sejmutí: 3. 1. 2005

Zpět