Obsah

Zpět

OZV č. 08/01 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zaječí, včetně systému nakládání se stavebním, inertním a biologickým odpadem

Vyvěšeno: 20. 12. 2001

Datum sejmutí: 21. 1. 2002

Zpět