Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní úřad informuje

Situační zprávy ochrany révy vinné
Vaše cesty k bezpečí
Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Velké Pavlovice - kontakty

 


Situační zprávy ochrany révy vinné
 

 

 

 

Aktuální seznam POR - 2020

Aktuální seznam POR 2020 II

Aktuální seznam POR 2020 III

Tabulka povolených měďnatých přípravků 2018


                                                                                                                                           zpět


Vaše cesty k bezpečí

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno spouštějí dlouhodobý informační projekt s názvem "Vaše cesty k bezpečí".

Hlavním cílem je průběžně informovat nejširší veřejnost o možných nebezpečích, která v běžném životě mohou občany potkat a způsobech, jak lze vybrané mimořádné události řešit nebo jim předcházet.

Jednotlivá témata jsou rozdělena do tří okruhů:

1. Ochrana obyvatelstva

2. Požární prevence

3. Bezpečnost občana

Na webových stránkách www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci   naleznete každý měsíc po dobu cca 2 roků rady, jak postupovat např. při požáru, dopravní nehodě apod.

                                                                                                                                           zpět


Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje zprovoznil systém, který umožňuje automatizované vytvoření databáze občanů jednotlivých obcí, kteří budou chtít být informováni v krizových situacích formou SMS zpráv.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně,atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie,plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, bližší informace naleznete v příloze.

http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/zajeci.html

                                                                                                                                            zpět


Obvodní oddělení Hustopeče - kontakty
telefon: 974 632 741
   
e-mail: bv.oop.hustopece@pcr.cz
tísňová linka: 158
vedoucí útvaru: npor. Mgr. Jiří Otáhal
územně odpovědný policista: prap.Miroslav Burger

 

                                                                                                                                           zpět