Obsah

pátek

Typ: ostatní
- ukládání vánočních stromků
- světla a rozhlas v obci
- smlouvy VaK
- Tříkrálová sbírka

Vážení občané, sdělujeme Vám, že u „šroťáku“ na ulici Školní, kde je umístěn hnědý kontejner a dále za budovu „7. nebe“, lze nejpozději do pondělí 11.1.2021 ukládat vánoční stromky. Taktéž je můžete vyvézt v otevírací době na sběrný dvůr.

 

Žádáme občany, kde v obci nesvítí světla nebo nehraje rozhlas, aby tuto informaci nahlásili nejpozději do středy 13.1.2021 na obecní úřad.

 

Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. byla spol. VaK stanovená povinnost aktualizovat smlouvy o dodávce vody uzavřených před r. 2012. Z uvedeného důvodu Vám byly zaslány aktualizované smlouvy k podpisu, které podepište a jedno vyhotovení vraťte dle pokynů na Vodovody a kanalizace Břeclav nebo vhoďte do schránky na Obecní úřad Zaječí, a to nejpozději do středy 13.1.2021. V případě zájmu změny v platebním styku využijte v obálce přiloženého tiskopisu „Žádost o změnu způsobu vyúčtování“ a vraťte společně se smlouvou.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi, není povoleno klasické tříkrálové koledování, jak bývá v naší obci zvykem. Přispět můžete prostřednictvím webového odkazu www.trikralovasbirka.cz  nebo do pokladniček, které jsou umístěny do soboty 23.1. 2021, v obchodě Jednota, v drogerii Teta a v úředních hodinách také na obecním úřadě. Naše každoroční sbírka je důležitým finančním zdrojem Charity Břeclav. Moc děkujeme za podporu!


Vytvořeno: 8. 1. 2021
Poslední aktualizace: 8. 1. 2021 12:00
Autor: Správce Webu