Obsah

Stránka

pondělí


Vážení občané, jste srdečně zváni na informační schůzku, týkající se průběhu výstavby kanalizace a připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace v obci. Schůzka se uskuteční ve středu 18. února 2015 od 18.00 hod.            v tělocvičně základní školy za účasti zástupců obce,  zhotovitele a technického dozoru stavby.

 

Rodina Sulova děkuje všem, kteří se přišli rozloučit s paní Marií Sulovou na její poslední cestě.


16. 2. 2015 Zobrazit méně

pátek13. 2. 2015 Zobrazit více

čtvrtek12. 2. 2015 Zobrazit více

středa11. 2. 2015 Zobrazit více

úterý10. 2. 2015 Zobrazit více

pátek6. 2. 2015 Zobrazit více

středa4. 2. 2015 Zobrazit více

úterý3. 2. 2015 Zobrazit více

Stránka