Obsah

Stránka

pondělí13. 11. 2017 Zobrazit více

pátek10. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek9. 11. 2017 Zobrazit více

středa8. 11. 2017 Zobrazit více

úterý7. 11. 2017 Zobrazit více

pátek3. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek


Obec Zaječí vyhlašuje přísný zákaz kácení stromů a keřů ve Vrbičkách a na dalších obecních pozemcích. Kdo bude přistižen, bude mu vyměřena pokuta.

Vyzýváme občany, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili. Jinak se vystavují sankcím dle zákona o odpadech. Současně tím ohrožují získání dotace na revitalizaci vodního toku pod čistírnou odpadních vod.

Mateřská škola v Zaječí přijme ihned zástup za uklizečku  na měsíc listopad. Bližší informace získáte na tel. čísle 519 351 108 u paní ředitelky.

Oznamujeme občanům, že ve středu a ve čtvrtek (8.- 9.11.2017) se bude konat svoz plastů, baterií, televizorů a pneumatik. Odváženy budou pouze plné a řádně zavázané pytle.

 

 


2. 11. 2017 Zobrazit méně

středa1. 11. 2017 Zobrazit více

úterý31. 10. 2017 Zobrazit více

Stránka