Obsah

Stránka

středa27. 9. 2017 Zobrazit více

úterý26. 9. 2017 Zobrazit více

pátek22. 9. 2017 Zobrazit více

čtvrtek21. 9. 2017 Zobrazit více

středa20. 9. 2017 Zobrazit více

úterý


Vedoucí místní knihovny oznamuje, že až do odvolání bude knihovna zavřená.

 

Ředitelství ZŠ oznamuje, že v pondělí  (25.9.2017) od 7.15 hod. se před budovou školy uskuteční sběr starého papíru a hliníku. Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír. Vše musí být pevně svázáno! Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a  paštik, alobal ap. se odevzdávají v sáčku, v pytli nebo v krabici. Nabídněte starý papír, popř. hliník žákům školy, nebo ho přivezte ke škole.

 

Upozorňujeme vinaře a majitele vinic na Obecně závaznou vyhlášku obce Zaječí zakazující provoz plynových děl pro plašení špačků ve vinicích v době od 22.00 do 06.00 hod. Za porušení této vyhlášky může obec uložit pokutu do výše 200 tis. Kč. V souvislosti s tímto prosíme občany, kteří vědí, o čí děla se jedná, aby toto oznámili na OÚ.

 

LHD service, s.r.o. Praha oznamuje, že od středy 20.9.2017 bude probíhat prodej hroznů – odrůda ryzlink rýnský, ryzlink vlašský a jiné. Prodej se uskuteční v Miloticích v areálu bývalého JZD. Více informací získáte na tel. 605 819 968.


19. 9. 2017 Zobrazit méně

pátek15. 9. 2017 Zobrazit více

čtvrtek14. 9. 2017 Zobrazit více

Stránka