Obsah

Stránka

středa10. 8. 2016 Zobrazit více

úterý9. 8. 2016 Zobrazit více

úterý9. 8. 2016 Zobrazit více

pondělí


Společnost Cemex Sand stěrkovna Zaječí přijme brigádníky. Více informací získáte přímo na štěrkovně nebo na tel. č. 605 592 411.

 

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že nejpozději do konce září je nutné připojit se na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3, a to dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998. 

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panem Zdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 


8. 8. 2016 Zobrazit méně

pátek5. 8. 2016 Zobrazit více

středa3. 8. 2016 Zobrazit více

úterý2. 8. 2016 Zobrazit více

pátek29. 7. 2016 Zobrazit více

čtvrtek28. 7. 2016 Zobrazit více

Stránka