Obsah

Stránka

pátek24. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek23. 6. 2016 Zobrazit více

středa22. 6. 2016 Zobrazit více

úterý21. 6. 2016 Zobrazit více

pátek17. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek16. 6. 2016 Zobrazit více

středa


Vážení občané, upozorňujeme vás, že je nutné připojit se v co nejkratším termínu na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet, nejpozději do konce měsíce září. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3, dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998. 

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panem Zdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 

 

Sdělujeme Vám, že z personálních důvodů bude od 20.6.2016 do 1.7.2016 provoz na OÚ Zaječí omezen. Otevřeno bude pouze v pondělí a ve středu od 7.30 do 17 hodin.

 

Firma E.ON bude od pátku 17.6.2016 (cca do středy 22.6.2016) provádět odečty elektroměrů.

 

TJ Sokol Zaječí pořádá tuto sobotu 18.6.2016 od 20 hodin v areálu fotbalového hřiště Rozloučení s fotbalovou sezónou a školním rokem. K tanci a poslechu hraje rocková kapela NON STOP, vstupné je 50 Kč, občerstvení je zajištěno.

 


15. 6. 2016 Zobrazit méně

úterý14. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka