Obsah

Stránka

pátek24. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek23. 6. 2016 Zobrazit více

středa22. 6. 2016 Zobrazit více

úterý21. 6. 2016 Zobrazit více

pátek17. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek16. 6. 2016 Zobrazit více

středa15. 6. 2016 Zobrazit více

úterý14. 6. 2016 Zobrazit více

pondělí


Oznamujeme občanům, že ve středu a ve čtvrtek (15.-16.6.2016) se bude konat svoz pet lahví, baterií, televizorů a pneumatik.

 

Sdělujeme občanům, že od pátku 17.6.2016 (cca do středy 22.6.2016) se začnou v Vaší obci provádět odečty elektroměrů.

 

Vážení občané, upozorňujeme vás, že je nutné připojit se v co nejkratším termínu na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet, nejpozději do  konce měsíce září. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat  potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3,  dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998.

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panem Zdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 


13. 6. 2016 Zobrazit méně

Stránka