Obsah

Stránka

středa22. 6. 2016 Zobrazit více

úterý21. 6. 2016 Zobrazit více

pátek17. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek16. 6. 2016 Zobrazit více

středa15. 6. 2016 Zobrazit více

úterý14. 6. 2016 Zobrazit více

pátek10. 6. 2016 Zobrazit více

čtvrtek


Vážení občané, upozorňujeme vás, že je nutné připojit se v co nejkratším termínu na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet, nejpozději do konce měsíce září. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3, dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998. 

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panem Zdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 

Upozorňujeme občany, že s okamžitou platností je vyhlášen zákaz skládkování v lokalitě Písečník. V případě porušení tohoto zákazu může obec uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

Kulturní komise obce Zaječí a Farnost Zaječí Vás srdečně zve na Noc kostelů, která se bude konat v kostele sv. Jana Křtitele v pátek 10. června. Program bude zahájen v 18.00 hod. koncertem pěveckých sborů Gymnázia Břeclav. Po skončení koncertu bude následovat volná prohlídka věže a interiéru kostela. Kostel bude otevřen do 22.00 hodiny.

 

Paní Hiadlovská Vás zve na večerní grilování. Akce se koná tuto sobotu od 18.00 hod. na sportovně kulturním areálu.

 

Vinařský penzion André ve spolupráci s Centrem volného času Planetka Vás srdečně zve zítra (ve čtvrtek) od 15 hod. na bohatý program ke Dni dětí. Můžete se těšit na spoustu zábavy a veškeré atrakce pro děti jsou ZDARMA.
Dále Vás Vinařský penzion André zve v pátek 10. června od 16 hod. na  jedinečnou akci při příležitosti oslav 115. výročí Šlechtitelské stanice vinařské. Přijďte si užít fantastickou atmosféru se skvělými kapelami uprostřed vinohradů! Vstup pro všechny návštěvníky je zdarma.


9. 6. 2016 Zobrazit méně

Stránka