Obsah

Stránka

úterý5. 12. 2017 Zobrazit více

pátek1. 12. 2017 Zobrazit více

čtvrtek


Vyzýváme občany, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili. Jinak se vystavují sankcím dle zákona o odpadech. Současně tím ohrožují získání dotace na revitalizaci vodního toku pod čistírnou odpadních vod.

Obec Zaječí, základní a mateřská škola Vás srdečně zvou v neděli (3.12.2017) v 17. hod. ke kostelu sv. Jana Křtitele na společné adventní setkání, zakoupení vánoční dekorace a rozsvícení vánočního stromu.

Oznamujeme občanům, že průchozí ulička z ulice Dolní na ulici Hlavní mezi domy paní Veverkové a pana Kratochvíla  je z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Vyzýváme občany, aby z důvodu zimní údržby vozovek a především možného průjezdu autobusové linky, odklidili svá motorová vozidla z místních komunikací.


30. 11. 2017 Zobrazit méně

úterý28. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí27. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek23. 11. 2017 Zobrazit více

středa22. 11. 2017 Zobrazit více

úterý21. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí20. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek16. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka