Obsah

Stránka

čtvrtek30. 11. 2017 Zobrazit více

úterý28. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí


Vyzýváme občany, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili. Jinak se vystavují sankcím dle zákona o odpadech. Současně tím ohrožují získání dotace na revitalizaci vodního toku pod čistírnou odpadních vod.

Obec Zaječí, základní a mateřská škola Vás srdečně zvou v neděli (3.12.2017) v 17. hod. ke kostelu sv. Jana Křtitele na společné adventní setkání, zakoupení vánoční dekorace a rozsvícení vánočního stromu.

Kdo má zájem o zveřejnění příspěvku či inzerátu v prosincovém čísle Radničních listů, může jej zaslat nejpozději do 30.11.2017 na e-mail: obec@zajeci.cz.

Oznamujeme čtenářům změnu otevírací doby  místní knihovny, a to  každé úterý od 17 do 19 hod.

 


27. 11. 2017 Zobrazit méně

čtvrtek23. 11. 2017 Zobrazit více

středa22. 11. 2017 Zobrazit více

úterý21. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí20. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek16. 11. 2017 Zobrazit více

úterý14. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí13. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka