Obsah

Stránka

úterý5. 12. 2017 Zobrazit více

pátek1. 12. 2017 Zobrazit více

čtvrtek30. 11. 2017 Zobrazit více

úterý28. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí27. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek23. 11. 2017 Zobrazit více

středa22. 11. 2017 Zobrazit více

úterý21. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí20. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek


Vyzýváme občany, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili. Jinak se vystavují sankcím dle zákona o odpadech. Současně tím ohrožují získání dotace na revitalizaci vodního toku pod čistírnou odpadních vod.

 

Obec Zaječí přijme pracovníka na funkci Správce sportovního zařízení a pracovník na údržbu obecního majetku. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě, která je zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Kdo má zájem o zveřejnění příspěvku či inzerátu v prosincovém čísle Radničních listů, může jej zaslat nejpozději do 30.11.2017 na e-mail: obec@zajeci.cz

 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve čtvrtek 23.11.2017 bude pošta v Zaječí v dopoledních hodinách zavřená.

 

Rodina Gráfova oznamuje, že dne 11.11.2017 zemřel ve věku 70 let pan Jan Gráf. Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v sobotu 18.11.2017 ve 13 hodin ve smuteční obřadní síni města Hustopeče.


16. 11. 2017 Zobrazit méně

Stránka