Obsah

Stránka

čtvrtek29. 9. 2016 Zobrazit více

úterý27. 9. 2016 Zobrazit více

čtvrtek22. 9. 2016 Zobrazit více

úterý20. 9. 2016 Zobrazit více

pátek16. 9. 2016 Zobrazit více

čtvrtek15. 9. 2016 Zobrazit více

středa14. 9. 2016 Zobrazit více

úterý


Oznamujeme občanům, že zítra (ve středu 14.9.2016) bude sběrný dvůr zavřený.

Vinium Velké Pavlovice oznamuje, že bude od zítra (středa 14.9.2016) do 24.9.2016 vykupovat bílé odrůdy hroznů. Ceník a podrobné informace naleznete na stránkách obce.

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že nejpozději do konce září je nutné připojit se na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3, a to dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998. 

Dále upozorňujeme občany, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panemZdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 


13. 9. 2016 Zobrazit méně

Stránka