Obsah

Stránka

pátek31. 8. 2018 Zobrazit více

čtvrtek30. 8. 2018 Zobrazit více

středa29. 8. 2018 Zobrazit více

úterý


Oznamujeme občanům, že ve středu a ve čtvrtek (29.8.- 30.8.2018) se bude konat svoz plastů, baterií, televizorů a pneumatik. Odváženy budou pouze plné a řádně zavázané pytle.

 

Upozorňujeme řidiče na přísný zákaz parkování na chodnících a plochách veřejné zeleně v obci. Tímto porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu            na pozemních komunikacích a vystavují se riziku zahájení správního řízení         s následným uložením pokuty.

 

Mateřská škola Zaječí oznamuje, že se ve čtvrtek 30.8.2018 v 16 hodin bude konat v budově mateřské školy schůzka rodičů všech dětí týkající se informací    k novému školnímu roku 2018/2019. Tento bude zahájen v pondělí 3.9.2018 s provozem od 6:30 do 16:00 hodin.

 

SK Zaječí fotbalový klub oznamuje všem fotbalovým příznivcům, že z důvodu oprav na hřišti se zápas Zaječí - Hrušky odehraje až v neděli 2.9.2018 v 17 hodin na hřišti v Hruškách.

 

Upozorňujeme vinaře a majitele vinic na Obecně závaznou vyhlášku obce Zaječí zakazující provoz plynových děl pro plašení špačků ve vinicích v době od 22.00 do 06.00 hod. Vyhláška dále zakazuje umisťovat plynová děla ve vzdálenosti kratší než 200 m od hranice zastavěného a zastavitelného území obce.             Za porušení této vyhlášky může obec uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč. V souvislosti s tímto prosíme občany, kteří vědí, čí děla toto nařízení porušují, aby toto oznámili na OÚ, a to i anonymně vhozením informace do schránky umístěné na budově OÚ.


28. 8. 2018 Zobrazit méně

pátek24. 8. 2018 Zobrazit více

čtvrtek23. 8. 2018 Zobrazit více

středa22. 8. 2018 Zobrazit více

úterý21. 8. 2018 Zobrazit více

Stránka