Obsah

Stránka

pátek1. 12. 2017 Zobrazit více

čtvrtek30. 11. 2017 Zobrazit více

úterý28. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí27. 11. 2017 Zobrazit více

čtvrtek23. 11. 2017 Zobrazit více

středa22. 11. 2017 Zobrazit více

úterý21. 11. 2017 Zobrazit více

pondělí


Vyzýváme občany, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili. Jinak se vystavují sankcím dle zákona o odpadech. Současně tím ohrožují získání dotace na revitalizaci vodního toku pod čistírnou odpadních vod.

 

Obec Zaječí přijme pracovníka na funkci Správce sportovního zařízení a pracovník na údržbu obecního majetku. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě, která je zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Kdo má zájem o zveřejnění příspěvku či inzerátu v prosincovém čísle Radničních listů, může jej zaslat nejpozději do 30.11.2017 na e-mail: obec@zajeci.cz

 

Oznamujeme čtenářům, že místní knihovna bude tento týden otevřena             ve čtvrtek od 17 do 19 hod. (místo úterý).

 

Česká pošta oznamuje občanům, že ve čtvrtek 23.11.2017 bude pošta v Zaječí v dopoledních hodinách zavřená.

 

Rodina Gráfova děkuje všem, kteří se přišli rozloučit s panem Janem Gráfem na jeho poslední cestě.


20. 11. 2017 Zobrazit méně

čtvrtek16. 11. 2017 Zobrazit více

úterý14. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka