Obsah

Stránka

pátek26. 8. 2016 Zobrazit více

čtvrtek25. 8. 2016 Zobrazit více

středa24. 8. 2016 Zobrazit více

úterý23. 8. 2016 Zobrazit více

pátek19. 8. 2016 Zobrazit více

čtvrtek18. 8. 2016 Zobrazit více

středa17. 8. 2016 Zobrazit více

úterý16. 8. 2016 Zobrazit více

pondělí


Rybníkáři Zaječí zvou všechny ženy a děti a tradiční rybářské závody. Ženské závody se budou konat tuto sobotu (20.8.2016) a dětské závody tuto neděli (21.8.2016) vždy od 7 hodin na rybníku Dlouhý. Připraveno bude občerstvení a bohatá tombola.

 

Společnost VINIUM a.s. přijme dělníky na hlavní pracovní poměr na dobu určitou do konce roku 2016. Jedná se o práci ve sklepě při výkupu a zpracování hroznů. Bližší informace poskytne pan Mislovič na tel. 606 735 675.

 

Vážení občané, upozorňujeme vás, že nejpozději do konce září je nutné připojit se na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši  34,50 Kč/m3,  a to dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998.

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panem Zdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. 734 405 839. 


15. 8. 2016 Zobrazit méně

Stránka