Obsah

Stránka

úterý2. 8. 2016 Zobrazit více

pátek29. 7. 2016 Zobrazit více

čtvrtek28. 7. 2016 Zobrazit více

středa27. 7. 2016 Zobrazit více

úterý26. 7. 2016 Zobrazit více

pondělí


Firma Úlehla Břeclav hledá distributory na pravidelný roznos letáků v obci Zaječí. Více informací získáte na tel. čísle 606 100 461.

 

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že nejpozději do konce září je nutné se připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci do připravených revizních šachet. Kdo tak neučiní, bude pravidelně předkládat potvrzení o nepropustnosti jímky a doklady o úhradě za vývoz splaškových vod. Stočné se bude hradit od 1.1.2017 ve výši 34,50 Kč/m3, a to dle spotřeby vody.

Před zahájením kopání kanalizační přípojky je nutno požádat Ing. Menšíka z firmy Internet4you Podivín o vytyčení optického kabelu internetu. V případě přerušení kabelu, bude hradit náklady na opravu majitel nemovitosti. Bližší informace ohledně vytyčení získáte na tel. čísle 724 052 998. 

Dále upozorňujeme občany, kteří se budou připojovat na veřejnou kanalizaci, že přípojka musí být před zasypáním zkontrolována panemZdeňkem Prokopem, kterého můžete kontaktovat na tel. čísle 734 405 839. 


25. 7. 2016 Zobrazit méně

pátek22. 7. 2016 Zobrazit více

čtvrtek21. 7. 2016 Zobrazit více

středa20. 7. 2016 Zobrazit více

Stránka