Obsah

Stránka

pátek6. 4. 2018 Zobrazit více

středa4. 4. 2018 Zobrazit více

úterý3. 4. 2018 Zobrazit více

čtvrtek29. 3. 2018 Zobrazit více

středa28. 3. 2018 Zobrazit více

úterý27. 3. 2018 Zobrazit více

pondělí


Obec Zaječí a Mateřská škola Zaječí Vás srdečně zvou na  Velikonoční jarmark, který se koná ve středu 28. března 2018 od 15 hod. na zahradě MŠ. Připraveny budou řemeslné dílničky pro děti, pomlázky, perníčky a další výrobky.

Upozorňujeme občany, že dle svozového kalendáře, bude tento týden svoz bio popelnic ve středu (28.3.2018) a komunálního odpadu ve čtvrtek (29.3.2018).

Oznamujeme občanům, že po obci byly rozmístěny kromě kontejnerů na plasty a papír i kontejnery na kov. Žádáme Vás, aby jste tyto využívali pouze k danému účelu a neházeli do nich jiný odpad.

Bylo zjištěno, že se po obci začaly vytvářet černé skládky (např. u hřbitova uložena lednice a na Hasmaňáku skříně). Upozorňujeme občany, že k ukládání takového odpadu byl zřízen sběrný dvůr. V případě zjištění viníka bude s tímto zahájeno správní řízení s možností uložení pokuty až do výše 50 000 Kč.

Sdělujeme občanům, že poplatky za odpad, psy a nájmy pozemků se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Prosíme všechny občany, aby si opsali a s sebou na obecní úřad vzali čísla kódů ze všech popelnic (i z BIO), popř. je napsali nebo vyfotili na mail obec@zajeci.cz.


26. 3. 2018 Zobrazit méně

pátek23. 3. 2018 Zobrazit více

Stránka