Obsah

Stránka

pátek2. 2. 2018 Zobrazit více

středa31. 1. 2018 Zobrazit více

pondělí


Obec Zaječí přijme do pracovního poměru Správce obecního majetku a sportovně kulturního areálu. Bližší informace získáte ve výzvě, která je zveřejněna na webových stránkách obce a na úřední desce.

Česká pošta vyzývá občany, aby si řádně označili své domy číslem popisným, popř. i jménem.

Oznamujeme občanům, že na sběrném dvoře je umístěna nádoba na použitý jedlý olej.


29. 1. 2018 Zobrazit méně

středa24. 1. 2018 Zobrazit více

úterý23. 1. 2018 Zobrazit více

pátek19. 1. 2018 Zobrazit více

středa17. 1. 2018 Zobrazit více

pátek12. 1. 2018 Zobrazit více

středa10. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka