Obsah

Stránka

středa24. 1. 2018 Zobrazit více

úterý23. 1. 2018 Zobrazit více

pátek19. 1. 2018 Zobrazit více

středa17. 1. 2018 Zobrazit více

pátek12. 1. 2018 Zobrazit více

středa10. 1. 2018 Zobrazit více

úterý


Vážení občané, minulý týden jste obdrželi Vyúčtování stočného za období leden – září 2017. Prosíme Vás, abyste si zkontrolovali především vyúčtované platby záloh a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovali obecní úřad. Dále Vás prosíme, pokud budete doplatky hradit v hotovosti, abyste je přinesli až v únoru. Přeplatky se budou taktéž vracet až v únoru.

Obec Zaječí přijme pracovníka na funkci Správce ČOV a kanalizace a Správce sběrného dvoru. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě, která je zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

Oznamujeme občanům, že zítra (10.1.2018) a ve čtvrtek (11.1.2018) se bude konat  svoz pet lahví, baterií, televizorů a pneumatik.

Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo získat rekordních                 25.480,- Kč. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v nouzi z okresu Břeclav, kteří si sami pomoci nemohou. Za vaše přispění a vlídné přijetí vám za organizátory sbírky v naší obci děkuje paní Kristýna Dobešová. Děkujeme též všem vedoucím skupinek a dětem, které věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc. Zvláště pak děkujeme paní Andree Pálkové, která připravila pro všechny zúčastněné občerstvení.

Zelenina Juvita  bude ve středu  (10.1.2018) od 11:45 do 12:00 hod. u Jednoty  prodávat brambory z Vysočiny, cibuli, jablka od 18-22 Kč/kg, česnek, čerstvé žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále bude nabízet český medolejové svíčky za 10 Kč/ks.


9. 1. 2018 Zobrazit méně

Stránka