Obsah

Stránka

středa17. 1. 2018 Zobrazit více

pátek12. 1. 2018 Zobrazit více

středa10. 1. 2018 Zobrazit více

úterý


Vážení občané, minulý týden jste obdrželi Vyúčtování stočného za období leden – září 2017. Prosíme Vás, abyste si zkontrolovali především vyúčtované platby záloh a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovali obecní úřad. Dále Vás prosíme, pokud budete doplatky hradit v hotovosti, abyste je přinesli až v únoru. Přeplatky se budou taktéž vracet až v únoru.

Obec Zaječí přijme pracovníka na funkci Správce ČOV a kanalizace a Správce sběrného dvoru. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě, která je zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

Oznamujeme občanům, že zítra (10.1.2018) a ve čtvrtek (11.1.2018) se bude konat  svoz pet lahví, baterií, televizorů a pneumatik.

Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo získat rekordních                 25.480,- Kč. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v nouzi z okresu Břeclav, kteří si sami pomoci nemohou. Za vaše přispění a vlídné přijetí vám za organizátory sbírky v naší obci děkuje paní Kristýna Dobešová. Děkujeme též všem vedoucím skupinek a dětem, které věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc. Zvláště pak děkujeme paní Andree Pálkové, která připravila pro všechny zúčastněné občerstvení.

Zelenina Juvita  bude ve středu  (10.1.2018) od 11:45 do 12:00 hod. u Jednoty  prodávat brambory z Vysočiny, cibuli, jablka od 18-22 Kč/kg, česnek, čerstvé žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále bude nabízet český medolejové svíčky za 10 Kč/ks.


9. 1. 2018 Zobrazit méně

pátek5. 1. 2018 Zobrazit více

středa3. 1. 2018 Zobrazit více

čtvrtek21. 12. 2017 Zobrazit více

středa20. 12. 2017 Zobrazit více

Stránka