Obsah

Stránka

úterý23. 1. 2018 Zobrazit více

pátek19. 1. 2018 Zobrazit více

středa17. 1. 2018 Zobrazit více

pátek12. 1. 2018 Zobrazit více

středa10. 1. 2018 Zobrazit více

úterý9. 1. 2018 Zobrazit více

pondělí


Vážení občané, minulý týden jste obdrželi Vyúčtování stočného za období leden – září 2017. Prosíme Vás, abyste si zkontrolovali především vyúčtované platby záloh a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovali obecní úřad na tel. 519 351 422. Dále Vás prosíme, pokud budete doplatky hradit v hotovosti, abyste je přinesli až v únoru. Přeplatky se budou taktéž vracet až v únoru.

 

Obec Zaječí přijme pracovníka na funkci Správce ČOV a kanalizace a Správce sběrného dvoru. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě, která je zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo získat rekordních 25.480,- Kč. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v nouzi z okresu Břeclav, kteří si sami pomoci nemohou. Za vaše přispění a vlídné přijetí vám za organizátory sbírky v naší obci děkuje paní Kristýna Dobešová. Děkujeme též všem vedoucím skupinek a dětem, které věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc. Zvláště pak děkujeme paní Andree Pálkové, která připravila pro všechny zúčastněné občerstvení.

 

Paní Otavová Věra, Moravský Žižkov, nabízí provádění pedikúry až do domu. Dále nabízí odstranění kuřích ok, otlaků a ztvrdlé kůže, vystřižení zarostlých nehtů a ošetření chodidel. Bližší informace získáte a objednávky přijímá na tel. 723 827 032.


8. 1. 2018 Zobrazit méně

pátek5. 1. 2018 Zobrazit více

středa3. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka