Obsah

Stránka

pátek17. 1. 2020 Zobrazit více

čtvrtek16. 1. 2020 Zobrazit více

středa15. 1. 2020 Zobrazit více

úterý14. 1. 2020 Zobrazit více

pátek


Vážení občané, sdělujeme Vám, že za budovu „7. nebe“ a dále za horní hřiště (pod Chládkovo), lze nejpozději do neděle 12.1.2020 ukládat vánoční stromky. Taktéž je můžete vyvézt v otvírací době na sběrný dvůr.

 

Žádáme občany, aby v tomto mrazivém období nevypouštěli vodu z domů, sklepů apod. na komunikace a chodníky. Svým jednáním ohrožujete nejen chodce.

 

Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kteří se zapojili a přispěli do tradiční tříkrálové sbírky v naší obci. Výtěžek sbírky činil 30.140 Kč a bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita jak v našem regionu, tak také na celém území republiky i v zahraničí. Poděkování patří zejména všem malým koledníkům a místním spoluorganizátorům sbírky, díky jejichž pomoci mohla proběhnout sbírka opět velmi úspěšně. Všem štědrým dárcům ještě jednou Charita děkuje.


10. 1. 2020 Zobrazit méně

středa8. 1. 2020 Zobrazit více

pátek3. 1. 2020 Zobrazit více

Stránka