Obsah

Stránka

čtvrtek12. 9. 2019 Zobrazit více

středa


Vážení občané, v souvislosti s rekonstrukcí vozovky pod Zaječím (směr Nové Mlýny) vám oznamujeme, že do 15.11.2019 je v obci pouze jedna zastávka autobusu, a to u Jednoty. Z důvodu průjezdu autobusu kolem sochy sv. Jana Nepomuckého důrazně žádáme všechny řidiče, aby na křižovatce Hlavní – Dlážděná respektovali dopravní značení a kolem sochy neparkovali žádná vozidla! Tento prostor je monitorován a v případě nerespektování dopravního značení bude případný přestupek předán Policii ČR.

Upozorňujeme vinaře a majitele vinic na Obecně závaznou vyhlášku obce Zaječí zakazující provoz plynových děl pro plašení špačků ve vinicích v době od 22.00 do 06.00 hod. Vyhláška dále zakazuje umisťovat plynová děla ve vzdálenosti kratší než 200 m od hranice zastavěného a zastavitelného území obce. Za porušení této vyhlášky může obec uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč.

Oznamujeme malovinařům, že naproti sběrnému dvoru byl umístěn kontejner, který slouží pouze pro ukládání matoliny. Upozorňujeme, že kontejner není určen pro velkovinaře!

Na základě zjištění, že jsou do kanalizace vypouštěny odpadní vody z vinných sklepů (kvasnice atd.), provozovatel kanalizací zakazuje vinařům vypouštět tyto odpadní vody do kanalizace. Postupně budou prováděny kontroly, v případě zjištění znečištění bude s viníkem zahájeno správní řízení.

MUDr. Hučíková oznamuje, že v pondělí 16.9.2019 bude ordinovat pouze od 7 do 12 hod.. Dále oznamuje, že od úterý 17.9. do pátku 27.9. 2019 nebude z důvodu dovolené ordinovat, zastupovat ji bude MUDr. Kos ve Velkých Pavlovicích.

Kominictví Troubky Martin Prokopec bude ve čtvrtek 19.9.2019 v obci nabízet kominické služby všeho druhu, a to kontroly/čištění komínů na tuhá, plynná                  a kapalná paliva (LTO), včetně vystavení zprávy o provedení kontroly/čištění komínů. Cena činí 350,- Kč za průduch se zprávou na 1 rok, dále provádí revize kotlů na tuhá paliva. Cena pro kotel TP činí 600,- Kč s platností nově na 3 roky. Služby můžete objednat a informace získat na tel. čísle  602 477 044.


11. 9. 2019 Zobrazit méně

úterý10. 9. 2019 Zobrazit více

pátek6. 9. 2019 Zobrazit více

středa4. 9. 2019 Zobrazit více

úterý3. 9. 2019 Zobrazit více

pátek30. 8. 2019 Zobrazit více

Stránka