Obsah

Stránka

pátek20. 9. 2019 Zobrazit více

čtvrtek19. 9. 2019 Zobrazit více

středa18. 9. 2019 Zobrazit více

úterý17. 9. 2019 Zobrazit více

pátek13. 9. 2019 Zobrazit více

čtvrtek12. 9. 2019 Zobrazit více

středa11. 9. 2019 Zobrazit více

úterý10. 9. 2019 Zobrazit více

pondělí


Vážení občané, v souvislosti s rekonstrukcí vozovky pod Zaječím (směr Nové Mlýny) vám oznamujeme, že do 15.11.2019 je v obci pouze jedna zastávka autobusu, a to u Jednoty. Z důvodu průjezdu autobusu kolem sochy sv. Jana Nepomuckého důrazně žádáme všechny řidiče, aby na křižovatce Hlavní – Dlážděná respektovali dopravní značení a kolem sochy neparkovali žádná vozidla! Tento prostor je monitorován a v případě nerespektování dopravního značení bude případný přestupek předán Policii ČR.

Upozorňujeme vinaře a majitele vinic na Obecně závaznou vyhlášku obce Zaječí zakazující provoz plynových děl pro plašení špačků ve vinicích v době od 22.00 do 06.00 hod. Vyhláška dále zakazuje umisťovat plynová děla ve vzdálenosti kratší než 200 m od hranice zastavěného a zastavitelného území obce. Za porušení této vyhlášky může obec uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč.

Oznamujeme malovinařům, že naproti sběrnému dvoru byl umístěn kontejner, který slouží pouze pro ukládání matoliny. Upozorňujeme, že kontejner není určen pro velkovinaře!

Na základě zjištění, že jsou do kanalizace vypouštěny odpadní vody z vinných sklepů (kvasnice atd.), provozovatel kanalizací zakazuje vinařům vypouštět tyto odpadní vody do kanalizace. Postupně budou prováděny kontroly, v případě zjištění znečištění bude s viníkem zahájeno správní řízení.

MUDr. Studýnková oznamuje, že celý tento týden (9.9.-13.9.2019) nebude z důvodu dovolené ordinovat. Zastupovat ji bude MUDr. Kazinotová v Podivíně.

Taneční studio N.C.O.D. srdečně zve všechny děti na kurzy STREET DANCE, které se konají každé úterý od 15 do 16 hod. v tělocvičně ZŠ. Bližší informace získáte na tel. 723 665 935 nebo na www.ncod.cz.

Městský úřad Podivín oznamuje, že od 9.9.2019 najdete úřad v nových prostorách radnice na adrese Masarykovo nám. 192/2 v Podivíně.

 


9. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka