Obsah

Stránka

pátek15. 2. 2019 Zobrazit více

čtvrtek14. 2. 2019 Zobrazit více

středa13. 2. 2019 Zobrazit více

úterý12. 2. 2019 Zobrazit více

pondělí


Na základě zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace na ul. Hlavní prosíme všechny majitele nemovitostí (včetně sklepů) na této ulici, aby se nejpozději do 10.3.2019 dostavili na obecní úřad k podpisu souhlasu se stavbou a s připojením jejich nemovitostí na tuto novou dešťovou kanalizaci. Souhlas je nutný k povolení stavby. Situační výkresy obdržíte na obecním úřadě.

Oznamujeme občanům, že ve středu 13.2.2019 od 8:00 do 14:30 bude v části obci přerušena dodávka elektrické energie. Jedná se o celou ul. Nádražní, Zahradní, Šakvická, Nad Sklepy a Vinařský kopec, část ul. Dlážděná č.p. 407 a 408, část ul. Hlavní od domu paní Strýčkové č.p. 119 po MŠ č.p. 196 po obou stranách, část ul. Vinařská od domu pana Kleduse č.p. 72 po dům pana Kaňky č.p. 47 po obou stranách, dále část ul. Požární od bytového domu č.p. 409 po dům pana Hlávky č.p. 414 po obou stranách a část ul. U Vily dům č.p. 463. Podrobnou mapku naleznete na webových stránkách obce.

Kominictví Adam Šebesta bude u nás v obci provádět kontrolu a čištění spalinových cest. Cena za 1 komín je 400 Kč. V ceně je zahrnuta kontrola, čištění celé spalinové cesty, výběr sazí a zpráva o stavu spalinové cesty. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 774 302 274.

Na základě uskutečněného svozu plastů upozorňuje občany, že příští svoz proběhne pouze v jednom dnu a budou se brát pouze plné pytle s řádně zmačkanými plasty.

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude zítra (12.2.2019) od 9:45 do 10:00 hod. u Jednoty prodávat – čerstvě bourané maso, uzený bok, uzené masojiné uzeniny.

 


11. 2. 2019 Zobrazit méně

pátek8. 2. 2019 Zobrazit více

středa6. 2. 2019 Zobrazit více

pátek1. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka