Obsah

Stránka

pátek15. 2. 2019 Zobrazit více

čtvrtek14. 2. 2019 Zobrazit více

středa13. 2. 2019 Zobrazit více

úterý12. 2. 2019 Zobrazit více

pátek


Oznamujeme občanům, že poplatky za odpad, psy a nájmy pozemků se budou na pokladně obecního úřadu vybírat od 1.3.2019 do 30.4.2019, a to pouze každé pondělí a středu. V případě platby přes účet lze již poplatky hradit. Platební údaje jsou zveřejněny na úvodní straně webu obce.

 

Na základě zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace na ul. Hlavní prosíme všechny majitele nemovitostí (včetně sklepů) na této ulici, aby se nejpozději do 10.3.2019 dostavili na obecní úřad k podpisu souhlasu se stavbou a s připojením jejich nemovitostí na tuto novou dešťovou kanalizaci. Souhlas je nutný k povolení stavby. Situační výkresy obdržíte na obecním úřadě.

 

Obec Zaječí přijme na dohodu o provedení práce správce sběrného dvoru. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

 

Na základě uskutečněného svozu plastů upozorňuje občany, že příští svoz proběhne pouze v jednom dnu a budou se brát pouze plné pytle s řádně zmačkanými plasty.


8. 2. 2019 Zobrazit méně

středa6. 2. 2019 Zobrazit více

pátek1. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka