Obsah

Stránka

pátek18. 1. 2019 Zobrazit více

čtvrtek17. 1. 2019 Zobrazit více

středa16. 1. 2019 Zobrazit více

úterý15. 1. 2019 Zobrazit více

pátek11. 1. 2019 Zobrazit více

středa9. 1. 2019 Zobrazit více

úterý


Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo získat rekordních 27.067,- Kč. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v nouzi z okresu Břeclav, kteří si sami pomoci nemohou. Za vaše přispění a vlídné přijetí vám za organizátory sbírky v naší obci děkuje paní Kristýna Dobešová. Děkuje též všem vedoucím skupinek a dětem, které věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc. Zvláště pak děkuje paní Andree Pálkové, u které bylo připraveno pro všechny zúčastněné občerstvení.

 

Moravský rybářský svaz, zapsaný spolek, pobočný spolek Zaječí,  pořádá v sobotu12.1.2019 v 10:00 hodin ve Vinařství U Kapličky výroční členskou schůzi. Prezence členů je od 9:30 hodin, občerstvení je samozřejmostí.             Po skončení výroční členské schůze budou přímo v místě konání prodávány povolenky k lovu na rok 2019.


8. 1. 2019 Zobrazit méně

pátek21. 12. 2018 Zobrazit více

Stránka