Obsah

Stránka

čtvrtek16. 8. 2018 Zobrazit více

středa15. 8. 2018 Zobrazit více

úterý14. 8. 2018 Zobrazit více

pátek10. 8. 2018 Zobrazit více

středa8. 8. 2018 Zobrazit více

pondělí


Vážení občané, všichni jste srdečně zváni na jubilejní 10. Svatovavřineckou kapličku, která se bude konat tuto sobotu (11.8.2018) u kapličky Sv. Floriána. Akce bude zahájena ve 14 hodin mší svatou. Celé odpoledne budou zpívat mužáci z Ladné za doprovodu cimbálové muziky. Přijďte ochutnat vína místních vinařů a zaječské koláčky.

 

Oznamujeme čtenářům, že místní knihovna bude v úterý (7.8.2018) zavřena.

 

Z důvodu plánované rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Hlavní bude probíhat v termínu od 7.8. do 9.8.2018 vždy od 9 do 17 hod. mapování jednotlivých přilehlých objektů. Žádáme všechny majitele nebo uživatele těchto objektů, aby zpracovatelům projektu poskytli informaci o současném stavu vyústění domovní dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace. Bližší informace Vám byly doručeny do poštovních schránek, popř. jsou zveřejněny na úřední desce a na webu obce.

 

Upozorňujeme vinaře a majitele vinic na Obecně závaznou vyhlášku obce Zaječí zakazující provoz plynových děl pro plašení špačků ve vinicích v době od 22.00 do 06.00 hod. Vyhláška dále zakazuje umisťovat plynová děla ve vzdálenosti kratší než 200 m od hranice zastavěného a zastavitelného území obce. Za porušení této vyhlášky může obec uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč. V souvislosti s tímto prosíme občany, kteří vědí, o čí děla se jedná, aby toto oznámili na OÚ, a to i anonymně vhozením informace do schránky umístěné na budově OÚ.

 

Na základě stížností občanů žádáme všechny majitele psů, aby si psy zabezpečili proti volnému pobíhání po obci.

 

Kočovné divadlo z Hustopečí zve všechny občany na komedii pro děti s názvem Zvířátka a Petrovští. Akce se uskuteční ve čtvrtek 9.8.2018 v 18:30 hod na kopci „Hassmaňák“. Vstupné je dobrovolné.

 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude zítra (úterý 7.8.2018) od 9:45 do 10:00 hod. u Jednoty prodávat uz. bok, uz.maso a jiné uzeniny. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso.


6. 8. 2018 Zobrazit méně

Stránka