Obsah

Stránka

pátek


Sdělujeme občanům, že odpolední hlášení místního rozhlasu bude pravidelně spouštěno v 18 hodin, mimořádné hlášení v 9 hodin.  

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce dubna musí být uhrazeny poplatky za odpad a za psy. Od 1. května bude poplatek za odpad o 10% vyšší. Platbu je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně, platební údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce. Prosíme všechny občany, aby si opsali a s sebou na obecní úřad vzali čísla kódů ze všech popelnic (i z BIO), popř. je napsali nebo vyfotili na mail: obec@zajeci.cz

Chasa Zaječí zve všechny zájemce, kteří se chtějí přidat do krojované chasy, na oficiální schůzi, která se bude konat tuto sobotu 14.4.2018 v 18 hodin v tělocvičně základní školy.

Ředitelství ZŠ Zaječí oznamuje, že se v pátek 20.4.2018 od 7.15 hod. před budovou školy uskuteční  sběr starého papíru a hliníku. Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír. Vše musí být pevně svázáno! Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a paštik, alobal ap. se odevzdávají v sáčku, v pytli nebo v krabici.

 

 


13. 4. 2018 Zobrazit méně

čtvrtek



12. 4. 2018 Zobrazit více

středa



11. 4. 2018 Zobrazit více

úterý



10. 4. 2018 Zobrazit více

pátek



6. 4. 2018 Zobrazit více

středa



4. 4. 2018 Zobrazit více

úterý



3. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka