Obsah

Stránka

středa25. 4. 2018 Zobrazit více

úterý24. 4. 2018 Zobrazit více

pátek20. 4. 2018 Zobrazit více

čtvrtek19. 4. 2018 Zobrazit více

středa18. 4. 2018 Zobrazit více

úterý17. 4. 2018 Zobrazit více

pátek13. 4. 2018 Zobrazit více

čtvrtek


Upozorňujeme občany, že do konce měsíce dubna musí být uhrazeny poplatky za odpad a za psy. Od 1. května bude poplatek za odpad o 10% vyšší. Platbu je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně, platební údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce. Prosíme všechny občany, aby si opsali a s sebou na obecní úřad vzali čísla kódů ze všech popelnic (i z BIO), popř. je napsali nebo vyfotili na mail: obec@zajeci.cz

Ředitelství ZŠ Zaječí oznamuje, že se v pátek 20.4.2018 od 7.15 hod. před budovou školy uskuteční  sběr starého papíru a hliníku. Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír. Vše musí být pevně svázáno! Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a paštik, alobal ap. se odevzdávájí v sáčku, v pytli nebo v krabici.

Sdružení rodičů při MŠ Zaječí Vás zve na divadelní představení divadla Věž z Brna s názvem Káťa a Škubánek, které se koná v pátek 13.4.2018 v 10 hod.   v tělocvičně ZŠ Zaječí. Vstup je zdarma, přezůvky vezměte s sebou.

Chasa Zaječí zve všechny zájemce, kteří se chtějí přidat do krojované chasy, na oficiální schůzi, která se bude konat tuto sobotu 14.4.2018 v 18 hodin v tělocvičně základní školy.

růžeRodina Luklova oznamuje, že dne 6. dubna 2018 zemřel ve věku nedožitých 70 let pan Josef Lukl. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 13.4.2018 v 15:00 hod. ve smuteční obřadní síni   v Hustopečích.


12. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka