Obsah

Stránka

úterý17. 4. 2018 Zobrazit více

pátek13. 4. 2018 Zobrazit více

čtvrtek


Upozorňujeme občany, že do konce měsíce dubna musí být uhrazeny poplatky za odpad a za psy. Od 1. května bude poplatek za odpad o 10% vyšší. Platbu je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně, platební údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce. Prosíme všechny občany, aby si opsali a s sebou na obecní úřad vzali čísla kódů ze všech popelnic (i z BIO), popř. je napsali nebo vyfotili na mail: obec@zajeci.cz

Ředitelství ZŠ Zaječí oznamuje, že se v pátek 20.4.2018 od 7.15 hod. před budovou školy uskuteční  sběr starého papíru a hliníku. Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír. Vše musí být pevně svázáno! Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a paštik, alobal ap. se odevzdávájí v sáčku, v pytli nebo v krabici.

Sdružení rodičů při MŠ Zaječí Vás zve na divadelní představení divadla Věž z Brna s názvem Káťa a Škubánek, které se koná v pátek 13.4.2018 v 10 hod.   v tělocvičně ZŠ Zaječí. Vstup je zdarma, přezůvky vezměte s sebou.

Chasa Zaječí zve všechny zájemce, kteří se chtějí přidat do krojované chasy, na oficiální schůzi, která se bude konat tuto sobotu 14.4.2018 v 18 hodin v tělocvičně základní školy.

růžeRodina Luklova oznamuje, že dne 6. dubna 2018 zemřel ve věku nedožitých 70 let pan Josef Lukl. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 13.4.2018 v 15:00 hod. ve smuteční obřadní síni   v Hustopečích.


12. 4. 2018 Zobrazit méně

středa11. 4. 2018 Zobrazit více

úterý10. 4. 2018 Zobrazit více

pátek6. 4. 2018 Zobrazit více

středa4. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka